Quotes
Quotes

Istorija

Birštono vienkiemio lopšelis-darželis vaikams duris atvėrė 1990 metų sausio mėnesį. Lopšelio-darželio vedėja – Danutė Žiūkienė. Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. atidarytas pirmos klasės komplektas, mokytoja – Ona Šaulinskienė. Nuo 1992 m. rugpjūčio 1 d. įstaiga priklauso Prienų rajono švietimo skyriui ir Birštono vienkiemio apylinkei, todėl pavadinta Birštono vienkiemio darželiu-mokykla. 1994 m. gegužės mėnesį mokykla išleidžia pirmąją ketvirtokų laidą. Nuo 2000 m. Birštono vienkiemio darželis-mokykla priklausė Birštono savivaldybės Švietimo skyriui. Nuo 2008 metų lapkričio 4 d. Birštono vienkiemio darželio-mokyklos direktorės pareigose pradėjo dirbti Regina Gustaitienė. 2017m. rugsėjo 29 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-180 nuspręsta iki 2018-08-31 pertvarkyti Birštono vienkiemio darželio-mokyklos struktūrą, pakeičiant mokyklos grupę iš bendrojo ugdymo mokyklos į neformaliojo švietimo mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupę. 2018 m. birželio 13 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“.

Misija

Vizija

Vertybės

Prioritetai

Savivalda

Partneriai

Padėti vaikui patirti laimingą vaikystę, kad kiekvienas darželio vaikas būtų Asmenybė, pasitikinti savimi, mokanti bendrauti, trokštanti pažinti, gebanti kurti.

Nuolat tobulėjantis lopšelis-darželis, kuriame gera ir saugu. Bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarba ir pagalba, pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu.

Kokybiškų ir inovatyvių ugdymo(si) paslaugų teikimas.

Sveikos ir saugios, gamtai draugiškos aplinkos kūrimas darželyje.

Personalo vadybinių, dalykinių ir skaitmeninių kompetencijų didinimas.

Birštono lopšelio-darželio ,,Giliukas" taryba 

Alina Džervienė - tarybos pirmininkė
Gitana Marčiukaitienė - sekretorė

Rima Lankevičienė - mokytojų atstovė
Agnė Prekevičienė - tėvų atstovė
Rasa Baltušienė - tėvų atstovė

Birštono vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis"
Birštono vienkiemio bendruomenė
Birštono gimnazija

Birštono muziejus
Nemajūnų dienos centras
Birštono sporto centras
Birštono meno mokykla 

Bendruomeniškumas - „tai mūsų visų reikalas“
Nuolatinis tobulėjimas - „galime geriau“
Tarpusavio pagalba - „kiekvienas gali ką nors pasiūlyti“
Atvirumas - „pasiruošę keistis, tobulėti, priimti naujoves“
Mikroklimatas - „gerai jaučiamės visi"