Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai2024-01-11T16:03:50+02:00

Jūsų dažniausiai užduodami klausimai

Nuolat sulaukiame Jūsų klausimų apie įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas

Jūsų ir mūsų patogumui šioje svetainės skiltyje pateikiame dažniausiai tėvų ar globėjų užduodamus klausimus ir glaustus atsakymus į juos. Ši skiltis yra nuolat peržiūrima ir atnaujinama arba papildoma naujais elementais. Kontaktinis telefonas susisiekti su darbuotojais: +370 319 45287

Koks yra Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ lankymo grafikas?2024-01-05T10:09:18+02:00

Darželis dirba nuo 7.00 iki 19.00 val.

Koks yra Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ lankymo mokestis?2024-01-05T10:09:40+02:00

10.00 € mokestis per mėnesį, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus, išskyrus vasaros laikotarpį, įstaigos ugdymo reikmėms. Mokestis už vaiko dienos maitinimą, kurio dydis yra 100% nustatytos vaikų dienos maitinimo normos. Mokesčio ir lengvatų tvarkos aprašas | Priedas TSE-168 nuorašas

Go to Top