DĖL BIRŠTONO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GILIUKAS“ 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ 2022 m. veiklos ataskaita

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ 2021 m. veiklos ataskaita

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ 2020 m. veiklos ataskaita

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ 2019 m. veiklos ataskaita

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ 2018 m. veiklos ataskaita