Informacija dėl galimybės ugdyti vaiką šeimoje

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2020 metų nuostatos

Informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas