Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės