Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“

Istorija

Birštono vienkiemio lopšelis-darželis vaikams duris atvėrė 1990 metų sausio mėnesį. Lopšelio-darželio vedėja – Danutė Žiūkienė. Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. atidarytas pirmos klasės komplektas, mokytoja – Ona Šaulinskienė.

Nuo 1992 m. rugpjūčio 1 d. įstaiga priklauso Prienų rajono švietimo skyriui ir Birštono vienkiemio apylinkei, todėl pavadinta Birštono vienkiemio darželiu-mokykla.

1994 m. gegužės mėnesį mokykla išleidžia pirmąją ketvirtokų laidą. Nuo 2000 m. Birštono vienkiemio darželis-mokykla priklausė Birštono savivaldybės Švietimo skyriui.

Nuo 2008 metų lapkričio 4 d. Birštono vienkiemio darželio-mokyklos direktorės pareigose pradėjo dirbti Regina Gustaitienė. 2017m. rugsėjo 29 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-180 nuspręsta iki 2018-08-31 pertvarkyti Birštono vienkiemio darželio-mokyklos struktūrą, pakeičiant mokyklos grupę iš bendrojo ugdymo mokyklos į neformaliojo švietimo mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupę.

2018 m. birželio 13 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“.

Misija

Padėti vaikui patirti laimingą vaikystę, kad kiekvienas darželio vaikas būtų Asmenybė, pasitikinti savimi, mokanti bendrauti, trokštanti pažinti, gebanti kurti.

Vizija

Nuolat tobulėjantis lopšelis-darželis, kuriame gera ir saugu. Bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarba ir pagalba, pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu.

Vertybės

  • Bendruomeniškumas – „tai mūsų visų reikalas“,
  • Nuolatinis tobulėjimas – „galime geriau“,
  • Tarpusavio pagalba – „kiekvienas gali ką nors pasiūlyti“,
  • Atvirumas – „pasiruošę keistis, tobulėti, priimti naujoves“,
  • Mikroklimatas – „gerai jaučiamės visi“.

Prioritetai

  • Kokybiškų ir inovatyvių ugdymo(si) paslaugų teikimas.
  • Sveikos ir saugios, gamtai draugiškos aplinkos kūrimas darželyje.
  • Personalo vadybinių, dalykinių ir skaitmeninių kompetencijų didinimas.

Atsakingumas

Esame nusiteikę rimtai…

Kūrybiškumas

Esame kupini aistros…

Kokybė

Esame nenuilstantys…