Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“

Viešosios paslaugos

Paslauga-ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.


Paslaugos aprašymas – ikimokyklinio ugdymo paslaugos paskirtis – padėti vaikui (nuo 2 iki 5-6 metų) tenkinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Paslauga teikiama vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, kurios kriterijus nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

Paslauga-priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.​

Paslaugos aprašymas-priešmokyklinio ugdymo paslaugos paskirtis-padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Paslauga teikiama vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programa, kurios kriterijus nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

Paslauga pradedama teikti, kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina 6 metai. Tėvų prašymu, gali būti teikiama ir 5 metų vaikui, jei jis tokiam ugdymui pakankamai subrendęs.