lV KETVIRCIO BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITOS

III KETVIRCIO BIUDZETO VYKDYMO ATASKAITOS

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 m. II ketvirtį

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 m. I ketvirtį